Istentisztelet 2017. október 8. 10 óra

Istentisztelet 2017. október 8. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.”
(Jn 13,15-17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 90,9
3. Gyerekpercek Oláh István lelkipásztor
4. Főének: 313,1-7
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Jn 13,3-17 Dr. Nagy Alice presbiter
7. Imádság Rácz Zoltán presbiter
8. Igehirdetés előtti ének: 325,6
9. Igehirdetés: Jn 13,15-17 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 355,4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 396,1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
Jövő hét vasárnap (október 15.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Oláh István Dancsó Zoltán
Jn 15,9-17 Jn 15,9-17 Kol 3,18-25
Jn 15,16-17 Jn 15,16 Kol 3,18-21

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Mező Hanna, Fazekas Attila és Kiss Anett
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Tóth József 90 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– október 5-én délelőtt 11 órakor Szabó Magda írónő emlékét hirdette, születésének 100. évfordulója alkalmából.
________________________________________
Az II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban.
Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban.
Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő.
Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet.
A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet
hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.
Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással:
OTP Bank 11738008-20080437-00000000
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor
________________________________________
1. Október 9-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Október 10-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban vagy itt, a templomban az Imaterem előtt. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
4. Amennyiben tudunk olyanról, aki mozgásában akadályoztatva van és az istentiszteletre személyesen nem tud eljönni közénk, és személyes igénye van arra, hogy a gyülekezet diakónusa egy testvéri beszélgetésre, közös imádságra őt lakásában felkeresse, kérjük ezt az igényt jelezzék felénk a lelkészi hivatal elérhetőségein vagy Vaszil Dóra diakónusnál (telefonszáma: +36303322541).
5. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.