Istentisztelet 2017. október 15. 10 óra

Istentisztelet 2017. október 15. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Jn 15,16)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,2
3. Keresztelés
4. Főének: 479,1-4
5. Előfohász Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Igeolvasás: Jn 15,9-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 227,8
9. Igehirdetés: Jn 15,16 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 254,8
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 228,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
Jövő hét vasárnap (október 22.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Molnár Szabolcs Vad Zsigmond Oláh István
Jn 17,20-26 Jn 17,12-26 Ef 5,22-33
Jn 17,24 Jn 17,15.18.24.
________________________________________Az II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban. Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.
Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással:
OTP Bank 11738008-20080437-00000000
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor
________________________________________

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Puskás Lili, Puskás Kristóf, Kurucz Izabella és Kurucz Tamás Timuzsin
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Kiss Ferencné (Ábrók Eszter) 87 évet élt és
Lukács Józsefné (Szendi Anikó Szilvia) 54 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Kecskés István és Virág Viktória,
Molnár Zoltán és Kocsis Anna.
________________________________________
1. Október 16-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Október 21-én, szombaton 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
3. Október 21-én, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz vetített képes igetanulmányozással a Gyülekezeti Teremben, amelyre minden érdeklődőt, régi és új tagot szeretettel hívunk és várunk!
4. Október 21-én, szombaton 17 órakor “30+”-osok Bibliaórája lesz az Ifjúsági központban.
5. Október 25-én, szerdán 18 órától “Virágok re-formációja” címmel nyílik kiállítás a Nagytemplom Galériáján. A megnyitón közreműködik Budai Bettina (ének) és Csorba Gergő (lant). A belépés díjtalan.
6. Október 31-én, kedden 16 órakor a Reformációs emlékmű felszentelésére kerül sor az Emlékkertben, amit 17 órától a Reformációs ünnepi, úrvacsorás istentisztelet követ a Nagytemplomban.
7. Ifjú Házasok Körét szervezünk gyülekezetünkben mindazoknak, akik az elmúlt 10 évben kötöttek házasságot. Célunk, hogy a házasélet örömei, kihívásai, boldogsága, nehézsége feldolgozásra kerüljön, és együtt merítsünk erőt Isten igéjéből, valamint egymás tapasztalataiból. Az alkalmakat Mátyásné Szabó Beáta és Molnár Szabolcs lelkészek vezetik, és meghívott, szakavatott előadók segítik. Az első alkalmat október 28-án, szombaton 17 órától tartjuk a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban. Érdeklődni és jelentkezni a Lelkészi Hivatalban, vagy a 30/919-8635-ös telefonszámon lehet.
8. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban vagy itt, a templomban az Imaterem előtt. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
9. Amennyiben tudunk olyanról, aki mozgásában akadályoztatva van és az istentiszteletre személyesen nem tud eljönni közénk, és személyes igénye van arra, hogy a gyülekezet diakónusa egy testvéri beszélgetésre, közös imádságra őt lakásában felkeresse, kérjük ezt az igényt jelezzék felénk a lelkészi hivatal elérhetőségein vagy Vaszil Dóra diakónusnál (telefonszáma: +36303322541).
10. Az Immánuel Otthon Noé csoportja heti rendszerességgel önkénteseket keres hétköznaponként a délelőtti időszakokra 8:45 – 12-ig. Szeretettel várják a jelentkezőket a szocialis@immanuelotthon. hu címen, vagy személyesen az intézményben Eölyüs Eszternél.
11. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
12. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
13. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.