Istentisztelet 2017. július 23. 10 óra

Istentisztelet 2017. július 23. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.”
(Zsolt 139,1-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
2. Fennálló ének: 139,1
3. Főének: 265,1-7
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mt 6,25-34
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 272,1
8. Igehirdetés: Zsolt 139,1-12 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 272,4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. A meghasadt fény című oratórium nyitányaként kerül bemutatásra
Mészáros Mihály: Mégis király című oratórikus darabja, mely zenemű Pécsi Samu azonos címet viselő versére lett komponálva Csorba Gergő és Budai Bettina
13. Záró ének: 274,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Nagy Eliza Panna, Szabó Luna, Babai Sára, Szalárdi Hunor,
Szilágyi Léna, Bárándi Kristóf, Gáll-Babus Dániel,
Csisztu Dominik, Pápai Csenge Lili, Szabó Bence
gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Kiss Gergő és Dr. Danka Nóra.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Papp Dezső 75 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– július 19-én délután 1 órakor Kegyes István és családja emlékét hirdette.
________________________________________
1. Július 29-én, szombaton 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
2. Július 29-én, szombaton 10 órakor lesz a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó záró istentisztelete az Agrártudományi Campus területén. Erre az alkalomra minden debreceni gyülekezeti tagot különösen nagy szeretettel hívnak és várnak.
3. Augusztus 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk. A 8 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat a Gyülekezeti Teremben tartjuk.
4. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat).
5. Szeptember 16-án lesz a Templomok Éjszakája, amelynek keretében kerül bemutatásra Mészáros Mihály: A meghasadt fény című oratóriuma.
6. A Lelkészi Hivatal nyitvatartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (július 30.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Vad Zsigmond Oláh István
Mt 22,34-40 Jób 42,1-17 Lk 19,1-10
Jn 13,31-35 Jób 42,1;4;6;10;12/a;17 Lk 19,8-9