Istentisztelet 2018. február 11. 10 óra

Istentisztelet 2018. február 11. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

“Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Móz 20,2-3)
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.” (Róm 8,19-21)
Az istentisztelet témája: Szabadság
AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 201,1-2
3. Gyerekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
4. Főének: 469,1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Móz 12,31-42 Juhász László gondnok
7. Imádság Győri Judit pótpresbiter
8. Igehirdetés előtti ének: 270,10
9. Igehirdetés: 2Móz 20,2-3; Róm 8,19-21 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 323,2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 398,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Balogh Luca és Nesarahmadi Ármin
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Ádám Krisztián és Szoboszlai Szandra
________________________________________
1. Február 12-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Február 17-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
3. Február 17-én, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. Február 17-én, szombaton 17 órakor a „30+”-osok Bibliaórája lesz az Ifjúsági Központban.
5. Februártól minden hónap 3. vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentisztelet ideje alatt tizenévesek istentisztelete lesz az Imateremben, amelyre a 12-18 éves gyermekeket várjuk. Az első alkalom február 18-án 10 órától lesz. Bővebb tájékoztatást Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztortól, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
6. A Magyar Református Szeretetszolgálat várja azon 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését önkéntesnek, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek, de nincs munkaviszonyuk és tanulói/hallgatói jogviszonyuk. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, továbbá nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen lehet.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Februárban az igehirdetések az I. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• február 4. A szövetség – 2Móz 19,1-6
• február 11. Szabadság – Róm 8,18-24
• február 18. A hazugságra épített élet eredménye – Ézs 44,9-20
• február 25. Ki ment meg téged? – Mt 1,21
________________________________________
Február 18-án, jövő héten vasárnap
az istentiszteletek témája: A hazugságra épített élet eredménye.
Az igehirdetések alapigéje: Ézs 44,9-20. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Oláh István Káposztás Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.