Istentisztelet 2016. április 10. 10 óra

Istentisztelet 2016. április 10. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

“Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43, 1b)
„Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (Jn 1, 18)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 371, 1; 5; 7
3. Keresztelés
4. Köszöntés Ember Sándor Kölcsey Ferenc Ref. Ált. Isk. Igazgató
5. Hirdetések
6. Főének: 234, 1-4
7. Bizonyságtétel Tóth Tamás gyülekezeti tag
8. Előfohász
9. Igeolvasás: 1Kor 2, 6-12 Szabadiné Hadházi Andrea gyülekezeti tag
10. Imádság Szabadi István gyülekezeti tag
11. Igehirdetés előtti ének: Ne félj, mert megváltottalak
12. Igehirdetés: Ézs 43, 1b; Jn 1, 18 Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
13. Igehirdetés utáni ének: 299, 1-2
14. Imádság
15. Úri ima
16. Áldás
17. Záró ének: 445, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban a hívogató vasárnapokat és gyülekezetünk ébredését.