Istentisztelet 2016. március 13. 10 óra

Istentisztelet 2016. március 13. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.” (Jelenések 21,22)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 228, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 464, 1-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Jelenések 21, 9-21
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: E zord időben felcsendül egy…
9. Igehirdetés: Bódis Miklós lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: Szívem telve van Veled
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 230, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak bizalomért, erős hitért tudván, hogy Istennek minden körülmények között van hatalma megőrizni az életünket. Kérjük, hogy hordozzák imádságaikban gyülekezetünk ébredését és a hívogató vasárnapok alkalmait.