Istentisztelet 2016. március 20. 10 óra

Istentisztelet 2016. március 20. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! (Máté 21, 4; 9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene
2. Gyermekek bevonulása és virágvasárnapi szolgálata
3. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
4. Fennálló ének: 328, 1; 3
5. Hirdetések
6. Főének: 331, 1-3
7. Előfohász
8. Igeolvasás: 1Sámuel 8, 6-19
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 296, 1
11. Igehirdetés: Máté 21, 1-9 Oláh István lelkipásztor
12. Igehirdetés utáni ének: 295, 2
13. Imádság
14. Úri ima
15. Áldás
16. Záró ének: 468
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor