Istentisztelet 2016. március 6. 10 óra

Istentisztelet 2016. március 6. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.”
(2Timóteus 3, 16-17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Orgonazene Csorba Gergő gyülekezeti kántor
2. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
3. Fennálló ének: 135, 1
4. Hirdetések
5. Főének: 161, 1-6
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 2Timóteus 3, 10-17 Sipos Jolán presbiter
8. Imádság Dr. Halasi Péter presbiter
9. Gyülekezeti kórus éneke: (Goller: Szent Ige Zendülj!)
10. Igehirdetés előtti ének: 225, 5-6
11. Igehirdetés: 2Timóteus 3, 16-17 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
12. Gyülekezeti kórus éneke: (Cherubini: Jöjj Úr Jézus!)
13. Imádság
14. Úri ima
15. Áldás
16. Orgonazene Csorba Gergő gyülekezeti kántor
17. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
18. Úrvacsora, ágendázik: Molnár Szabolcs ifjúsági lelkész
19. Záró ének: 196, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy,
A kórust vezényli: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
Úrvacsoravétel alatt gyülekezetünk zenekara vezeti az éneklést.