Istentisztelet 2016. február 28. 10 óra

Istentisztelet 2016. február 28. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására.”
(JerSir 3, 22-26)
”Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És meggyógyult a leánya még abban az órában.”
(Máté 15, 28)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25, 1
3. Hirdetések
4. Énektanítás: 239 Csorba Gergő kántor
5. Főének: 239, 1-5
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Máté 15, 21-28
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 161, 1
10. Igehirdetés: JerSir 3, 22-26; Mt 15,28 Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 287, 5
12. Imádság, Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 274, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor