Istentisztelet 2016. február 21. 10 óra

Istentisztelet 2016. február 21. 10 óra

Az Istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 353, 1
3. Hirdetések
4. Főének: Jézus, neved oly csodálatos
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Máté 17, 14-21 Dr. Makai Ildikó konfirmandus
7. Imádság Dr. Mózes Julianna konfirmandus
8. Igehirdetés előtti ének: 215, 4
9. Igehirdetés: Máté 13, 31-32 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 288, 1; 6
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Konfirmáció előtti ének: 370, 1
14. Keresztelés és konfirmáció Oláh István lelkipásztor
15. Köszöntés Dr. Debreczeni Lajos gondnok
16. Záró ének: 464, 1-6