Istentisztelet 2016. február 14. 10 óra

Istentisztelet 2016. február 14. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.” (Jakab 1, 12-18)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Nagyné Török Csilla segédlelkész
2. Fennálló ének: 32, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 235, 1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézsaiás 57, 14-21
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 153
9. Igehirdetés: Jakab 1, 12-18 Dr. Fekete Károly püspök
10. Igehirdetés utáni ének: 423, 1; 4
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 254, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor