Istentisztelet 2016. február 7. 10 óra

Istentisztelet 2016. február 7. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel – így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!”
(Máté 9,6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 19, 6
3. Hirdetések
4. Gyerekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor
5. Főének: 223, 1-6
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Máté 9, 1-8 Nagyné Berta Rózsa presbiter
8. Imádság Dr. Sipka Sándor presbiter
9. Igehirdetés előtti ének: 32, 1
10. Igehirdetés: Máté 9,6 Oláh István lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 493, 4
12. Imádság, Úri ima
13. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
14. Úrvacsora, ágendázik: Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
15. Záró ének: 256, 1; 4; 6-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Úrvacsoravétel alatt gyülekezetünk zenekara szolgál.