Istentisztelet 2016. január 31. 10 óra

Istentisztelet 2016. január 31. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál,
és a zörgetőnek megnyittatik.”
(Máté 7, 7-8)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 234, 1
3. Hirdetések
4. Énektanítás: Jézus, neved oly csodálatos Csorba Gergő kántor
5. Köszöntés Dr. Virágh Pál főgondnok
6. Főének: 475, 1-3
7. Előfohász Mátyásné Szabó Beáta bo. lelkipásztor
8. Igeolvasás: Filippi 4, 4-9
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 227, 8
11. Igehirdetés: Máté 7, 7-8 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
12. Igehirdetés utáni ének: 484, 3
13. Imádság
14. Úri ima
15. Áldás
16. Záró ének: 230, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor