Istentisztelet 2016. január 24. 17 óra (Ökumenikus imahét záró alkalma)

Istentisztelet 2016. január 24. 17 óra (Ökumenikus imahét záró alkalma)

Imahét a Krisztushívők egységéért
2016. január 17-24.

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök
3. Gyülekezeti ének: Éneklap 1.
4. Igeolvasás Bereczki Lajos bapt. rektorhelyettes
5. Gyülekezeti ének: Éneklap 2.
6. Előima Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita
7. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:
Pető István: Uram, oly szép a templomod
8. Igehirdetés Dr. Fabinyi Tamás ev. püspök
9. Csendes ima
10. Gyülekezeti ének: Éneklap 3. (1. vers)
11. Apostoli Hitvallás Réz-Nagy Zoltán ev.lelkész
12. Gyülekezeti ének: Éneklap 3. (2-3. vers)
13. Záró imádság, Úri ima Palánki Ferenc rk. püspök
14. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:
Gondimel: 42. zsoltár
15. Hirdetések Vad Zsigmond ref. esperes
16. Himnusz
17. Záró ének: Éneklap 4.
18. Áldás
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Vezényelnek: Fodor Istvánné baptista karnagy
Kurgyis András református karnagy
Közreműködnek: Sütő József (hegedű)
Pető Áron (cselló)
Vad Péter (orgona)