Istentisztelet 2019. december 22. 10 óra

2019. december 22. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” (Mal 3,23-24)
Az igehirdetés témája: Légy készen!
A mai igéről: Malakiás könyve
Malakiás zárja a kispróféták könyveinek sorát, a keresztyén Ószövetség ezzel a néhány fejezettel ér véget. A babiloni fogságot követő időszakba vezet ez a mű. Ekkor már állt a második Templom, sokan hazatértek, Izrael lassan megelevenedett: élték mindennapi életüket, megülték ünnepeiket, majdnem minden úgy volt, mint azelőtt – de csak majdnem. Jeruzsálem már nem volt királyi székhely, Dávid utódai nem léphettek trónra soha többé. A próféta arra emlékeztet, hogy ezt a közösséget is terhelték vétkek és mulasztások, de a könyv végső kicsengése a remény: Malakiás meghirdette Illés eljövetelét, aki az Úr nagy napja előtt majd kinek-kinek helyreteszi szívét.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 303,1
3. Főének: 367,1-3
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel az Iskolások termébe összevont gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lk 1, 5-17
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 312,1
8. Igehirdetés: Mal 3,23-24 – Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 312,2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 256,4-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap igehirdetéseinek alapigéje: 3Móz 19,2
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Bodnár Lajos 51 évet élt, Kovács Zoltánné (Szabó Regina Mária) 99 évet élt, Csősz Sándor 90 évet élt, Kóródy Józsefné (Kálmán Klára) 97 évet élt és Dudás Sándorné (Murvai Katalin) 89 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
2. A Rákóczi-harang:
– December 20-án 10 órakor Asztalos József és Asztalos Józsefné (Kiss Jolán) emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Böttkös Sándor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánláshoz időpontot lehet kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
2. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
________________________________________
Alkalmaink:
1. A Bibliaiskola következő alkalma december 30-án, hétfőn 18 órától lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg télikabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
2.Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe minden nap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a 06-30-589-58-59 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
_______________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– az advent áldásaiért
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
Ünnepi alkalmaink:

December 24. SZENTESTE
16:00 – Vad Zsigmond

December 25. KARÁCSONY I. NAPJA
8:00 – Molnár Szabolcs (úrvacsora)
10:00 – Oláh István (úrvacsora)
18:00 – Káposztás Gábor (úrvacsora)

December 26. KARÁCSONY II. NAPJA
8:00 – Püski Gábor
10:00 – Tóth Dorottya Tünde
18:00 – Dancsó Zoltán
December 29. vasárnap
8:00 – Szász Anna
10:00 – Oláh István
18:00 – Káposztás Gábor

December 31. ÓÉV
16:00 – Dr. Fekete Károly
2019. Január 1. ÚJÉV
8:00 – Molnár Szabolcs
10:00 – Oláh István
18:00 – Ésik Ádám János
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.