Keresztyén emberként minden nap elhangzik tőlünk is a Jézustól tanult imádság és a címben olvasható könyörgés. Mégis vannak olyan helyzetek, amikor a Mi Atyánk egy-egy mondata különös jelentőséget szerez. Ilyen volt az a pillanat is, amikor 2019. december 19-én a Debreceni Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjaival közösen imádkozott a Nagytemplomi Gyülekezet küldöttsége karácsonyi ünnepségükön.

Az idei adventi alkalom jubileumi ünnep volt, hiszen a karácsony örömüzenetét már tíz éve viszi el a Nagytemplomi Gyülekezet a fogvatartottak számára is. Mintegy 50 fogvatartott és a személyi állomány tagjai hallgatták a zenekar szolgálatát, majd Molnár Norbert lelkipásztor (Magyar Református Szeretetszolgálat) olvasta fel a Szentírásból Jézus születésének történetét. Mészáros Barna börtönlelkész köszöntőjében hangsúlyozta: nagy szükség van erre a misszióra, hiszen az Evangélium örömhíre ugyanúgy szól az eltévedteknek, a betegeknek és a bűnösöknek is.

Az igei szolgálatot Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor végezte János evangéliumának Igéje által: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16) Valóban hatalmas csoda ez: “Ahogy a 20. századnak az volt a legnagyobb szenzációja, hogy ember járt a Holdon, az egész világ legnagyobb csodája pedig az, hogy Isten testet öltött és Jézust a Földre küldte mihozzánk.” – fogalmazott Vad Zsigmond.

A fogvatartottak számára Isten szeretetéről adott tanítást, amire jellemző, hogy kezdeményező és feltétel nélküli, hiszen a mi Urunk nem olyannak lát minket, amilyenek most vagyunk, hanem amilyenek leszünk. Ez a szeretet és kegyelem adhat reményt számunkra: “Nagyon rossz példa, amikor egy szülő azt mondja a gyermekének, hogy ha ezt vagy azt csinálod, akkor nem szeretlek. Ilyet nem szabad tenni. A mi Istenünk is feltétel nélkül szeret bennünket, még akkor is, ha bűnösök vagyunk. Ez kell, hogy reményt adjon az életünkben, hiszen Isten valóban szeret titeket és minket is, egyformán, őszintén.” – zárta szolgálatát esperes úr.

A fogvatartottak számára ajándékkal is készült a gyülekezet, édességgel és olvasnivalóval is megajándékozták a rabokat. Az éneklés és imádság alatt néhány fogvatartott szeméből a könny is kicsordult. Úgy tűnt, valóban elért a szívükig a karácsony üzenete, még akkor is, ha az ünnepet a zárkában kell tölteniük. Mindezért Istené legyen a dicsőség!