Istentisztelet 2019. december 29. 10 óra

2019. december 29. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és mondd meg nekik: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.” (3Móz 19,2)
Az igehirdetés témája: Szentek legyetek!
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Ésik Ádám János exmisszus-gyakornok
2. Fennálló ének: 162,1
3. Főének: 488,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 3Móz 19,1-11 és 1Pét 1,13-16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 152
8. Igehirdetés:3Móz 19,2 – Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 506,1-2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 241,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. január 5.
Igehirdetők: 8:00 –Dancsó Zoltán, 10:00 –Vad Zsigmond,
18:00 –Püski Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánláshoz időpontot kell kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
2. Megjelent a 2020. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2020-as naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
3. Megjelent a Gyülekezeti élet legújabb száma, amely a kijáratnál átvehető.
4. A Lelkészi Hivatal a két ünnep között december 30-án tart nyitva.
5. A Debreceni Református Egyházmegye fotópályázatot hirdet a Közösség magazin megjelenésének 10 éves évfordulója alkalmából. A magazin szerkesztői 2020. február 7-ig várják azokat a fényképeket, amelyek gyülekezetek vagy intézmények életének szép, ihletett pillanatairól készültek.
6. 2020. január 1-jén 16 órától Újévi hangversenyt tart a Kodály Kórus a Nagytemplomban. A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
________________________________________
Alkalmaink:
1. A Bibliaiskola következő alkalma december 30-án, hétfőn 18 órától lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
2.Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe minden nap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a 06-30-589-58-59 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az újév áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
December 31. ÓÉV
16:00 – Dr. Fekete Károly
2019. Január 1. ÚJÉV
8:00 – Molnár Szabolcs
10:00 – Oláh István
18:00 – Ésik Ádám János
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.