Mózes harmadik könyve

Szentség, papság, tisztaság, étkezési előírások: csupa olyan fogalom, amit a keresztyén ember az ószövetségi törvényhez kapcsol, és tovább már nem is akar foglalkozni ilyesmivel. Mózes harmadik könyvének azonban ezek a meghatározó témái, és ez az irat is része a Szentírásnak. Itt is találunk fontos üzenetet: nem mindegy, milyen állapotban állunk meg a Mindenható Isten előtt, aki azért küldte Fiát, hogy mi szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.