Zsoltárok könyve

Izrael történetét végigkísérték az Istent magasztaló, máskor Őt segítségül hívő énekek, melyekben az Úr elé álló ember könyörög, vagy hálát ad. A Zsoltárok könyve 150 fejezetből áll, ez a Biblia leghosszabb könyve. Az egymás után sorakozó költemények hosszú évszázadok alatt keletkeztek, idővel gyűjteményekbe szerkesztették ezeket, míg végül a szöveg elnyerte mai formáját. A zsoltárok végigkísérték az Újszövetség történetét is. Jézus zsoltárt énekelt tanítványaival az árulás éjszakáján és zsoltárt imádkozott a kereszten, de az ördög is zsoltárt idézve kísértette meg őt (Mt 4,6). Az Efézusi levél intése a ma egyházának is szól: “mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket!” (Ef 5,19).