Istentisztelet 2015. április 3. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 3. 10 óra


„Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.” (János 19, 30)

1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 344, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 341, 1-3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsoltárok 22, 15-19; János 19, 23-24. 28-30
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 337, 10-11
9. Igehirdetés: János 19, 30 Molnár Szabolcs
10. Igehirdetés utáni ének: 343, 1. 4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Záró ének: 342, 1-2. 7-9
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor