Istentisztelet 2015. április 2. 18 óra

Istentisztelet 2015. április 2. 18 óra


1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 437, 1
3. Főének: 345, 1-4
4. Előfohász
5. Imádság
6. Igeolvasás: 1Korinthus 11, 23-26
7. Igehirdetés
8. Úrvacsorai közösség (458-462. énekek)
9. Imádság
10. Úri ima
11. Adakozásra való felhívás, Hirdetések
12. Záró ének: 338, 1-4
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor