Istentisztelet 2015. március 29. 10 óra

Istentisztelet 2015. március 29. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Márk 10, 42-45)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene
2. Gyermekek bevonulása és virágvasárnapi szolgálata
3. Apostoli köszöntés Lucski Márta
4. Fennálló ének: 24, 1. 5
5. Hirdetések
6. Főének: 331, 1-3

7. Előfohász, Igeolvasás: 1Sámuel 8, 1-22
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 168, 1. 3
10. Igehirdetés: Máté 21, 1-11; Márk 10, 42-45 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 445, 5
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 468, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor