Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja

2019. április 21., húsvét 1. napja 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől.
Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.” (Jn 20,1 és 2Tim 2,8-11)
A három év alatti kisgyermekek szülei az Imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 185
3. Főének: 356,1-5
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jn 20,1-18
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke (Vivaldi: Gloria)
8. Igehirdetés: Jn 20,1 és 2Tim 2,8-11 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Gyülekezeti kórus éneke (Dobai: Feltámadt a mi életünk)
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 440, 345-349)
Gyülekezeti kórus énekei (Schubert: Sanctus)
13. Áldás
14. Hirdetések, adakozásra felhívás
15. Záró ének: 288,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Tóth Dániel karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Április 21., vasárnap (húsvét 1. napja): 18 óra (Úrvacsora) – Káposztás Gábor
Április 22., hétfő (húsvét 2. napja): 8 óra – Molnár Szabolcs, 10 óra – Vad Zsigmond, 18 óra – Tóth Dorottya Tünde
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket Dr. Gombos Sándorné testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
Hirdetések:
1. A húsvéti ünnepkörben 11 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Bálint Jánosné Dr. Hock Mária 79 évet élt és Balogh Sándor 87 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– április 18-án 12:30-kor Vigvári Ilona emlékét hirdette.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Április 27-én, szombaton 15 órától és 18 órától konfirmációi bizonyságtétel lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
2. Április 27-én, szombaton 17 órakor Harminc pluszosok bibliaórája lesz az Ifjúsági központban.
3. Április 28-án, vasárnap 10 órától egyházlátogatás lesz az istentiszteleten,
9 órától presbiteri gyűlést tartunk a Nagytemplom Imatermében.
4. Április 29-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
5. Május 25-én, szombaton lesz a VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorkász Kempingben, amelyre a gyülekezet weboldalán lehet jelentkezni.
6. Július 1-7. között lesz a Gyülekezeti táborunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A gyülekezeti táborról és a gyermek táborainkról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon található.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Május 18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A nap folyamán különböző programokon keresztül ismerhetjük meg Református Egyházunk szolgálatát. Az ünnepnap középpontjában a 15 órakor kezdődő úrvacsorás hálaadó istentisztelet áll, mely a főtéren lesz.
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Aktuális szolgálati lehetőségek:
– „Fogd a kezem!” – Gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló személyek vagy családok anyagi támogatása egy éven keresztül havi 2.000 Ft-tal.
– Aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódni a weboldalunkon lehet.
Szeretettel várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen részt vennének állandó szolgálatainkban!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a gyülekezetünk fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.