Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek

2019. április 19., nagypéntek – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt.
Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából, a nagytanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.
Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést…”
(Lk 23,46-47.50-52 és Ef 2,14)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 294,1
3. Főének: 341,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lk 23,44-53
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 466,1
8. Igehirdetés: Lk 23,46-47.50-52 és Ef 2,14 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 342,1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 340,1-8
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
Istentiszteleti rend a Nagytemplomban a húsvéti ünnepkörben:
Április 19., nagypéntek: 18 óra – Passió
Április 20., nagyszombat: 18 óra (Bűnbánati alkalom) – Szász Anna Boglárka
Április 21., vasárnap (húsvét 1. napja): 8 óra (Úrvacsora) – Oláh István, 10 óra (Úrvacsora) – Dr. Fekete Károly, 18 óra (Úrvacsora) – Káposztás Gábor
Április 22., hétfő (húsvét 2. napja): 8 óra – Molnár Szabolcs, 10 óra –
Vad Zsigmond, 18 óra – Tóth Dorottya Tünde