Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök

2019. április 18., nagycsütörtök – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.
Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk.
Lásd, én is olyan vagyok Isten előtt, mint te: agyagból formáltak engem is.”
(1Korinthus 11,23-26; 10,16-17 és Jób 33,6)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 229,1
3. Főének: 436,1-7
4. Előfohász
5. Imádság
6. Igeolvasás: 1Korinthus 11,23-26; 10,16-17 és Jób 33,6
7. Igehirdetés
8. Igehirdetés utáni ének: 443,2
9. Úrvacsorai közösség (457-460. énekek)
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 338,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Istentiszteleti rend a Nagytemplomban a húsvéti ünnepkörben:
Április 19., nagypéntek: 8 óra – Dancsó Zoltán, 10 óra – Dr. Fekete Károly, 18 óra – Passió
Április 20., nagyszombat: 18 óra (Bűnbánati alkalom) – Szász Anna Boglárka
Április 21., vasárnap (húsvét 1. napja): 8 óra (Úrvacsora) – Oláh István, 10 óra (Úrvacsora) – Dr. Fekete Károly, 18 óra (Úrvacsora) – Káposztás Gábor
Április 22., hétfő (húsvét 2. napja): 8 óra – Molnár Szabolcs, 10 óra – Vad Zsigmond, 18 óra – Tóth Dorottya Tünde