Istentisztelet 2014. december 7. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 7. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. … Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. … Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (Máté 25, 14. 19. 21)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 307, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 397, 1-4

5. Előfohász
6. Igeolvasás: Máté 25, 14-30
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 226, 3
9. Igehirdetés: Máté 25, 14. 19. 21 Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 397, 5
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 436, 1-4
13. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
14. Záró ének: 367, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor