Istentisztelet 2014. december 14. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 14. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. ” (Zsoltárok 40, 2)

„Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az ÚR ünnepnapjára?”
(Hóseás 9, 5)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 304, 1-2
3. Főének: 312, 1-4

4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsoltárok 40, 1-12. 17-18
6. Imádság
7. Gyülekezeti énekkar: vez.: Vass Sándor
(Kodály Zoltán: Adventi ének, Jövel, jövel, ó Immánuel)
8. Igehirdetés: Zsoltárok 40, 2; Hóseás 9, 5 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 226, 1 és 3
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 225, 1-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor