Istentisztelet 2014. november 30. 10 óra

Istentisztelet 2014. november 30. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
(Filippi 4, 4-7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Prof. Dr. Gaál Botond
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 312, 1-4

5. Hirdetések Oláh István
6. Köszöntés
7. Az Immánuel Otthon gyermekeinek éneke
8. Előfohász
9. Igeolvasás: Zsoltárok 40, 2. 4a. 5a Pálffy Gábor
10. Imádság Hajdu Lili Dorka
11. Igehirdetés előtti ének: 152
12. Igehirdetés: Filippi 4, 4-7 Prof. Dr. Gaál Botond
13. Imádság, Úri ima
14. Gyülekezeti ének: 370, 1
15. Az Immánuel Otthon munkatársainak eskütétele Vad Zsigmond
16. Áldás
17. Záró ének: 278, 7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor