Istentisztelet 2014. november 23. 10 óra

Istentisztelet 2014. november 23. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Azután így szólt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam – bocsáss meg neki.” Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!” Az Úr ezt válaszolta: „Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek.”(Lukács 17, 1-6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 24, 1
3. Hirdetések
4. 30 éves a Nagytemplomi Könyvesbolt – hálaadás, visszaemlékezés
5. Főének: 25, 1-5

6. Előfohász Kovácsné Somogyi Katalin
7. Igeolvasás: Zsoltárok 25, 1-14
8. Imádság Vad Zsigmond
9. Igehirdetés előtti ének: 368, 1-3
10. Igehirdetés: Lukács 17, 1-6 Dr. Galsi Árpád
Kálvin Kiadó igazgatója
11. Igehirdetés utáni ének: 479, 2-3
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Gyülekezeti ének: 463, 1
14. Konfirmandusok – Patrónusok megáldása Széles Csongor
15. Záró ének: 236, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor