Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 30.

Az igehirdetés alapigéje: Jn 9,25b
„Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 191:1,5
3. Bűnvallás – Kegyelemhirdetés
4. Főének: 282:1–5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Jn 9,13–41
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 727:3
9. Igehirdetés: Jn 9,25b Oláh Attila lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Ének: 713:1,4
14. Egyházlátogatói küldöttség köszöntése Diószegi Béláné Álmosdi Ref. Gyül. gondnoka
15. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
16. Záróének: 774:1–3

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Szabó Levente Sándor 80 évet élt és Kiss Margit Juliánna 71 évet élt testvéreinket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Orosz István Ábel halálának 2. évfordulója alkalmából és Csontos Lászlóné (Sipos Erzsébet) születésének 96. évfordulója alkalmából szólalt meg, istentisztelet után Szabó Levente Sándor emlékét fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre Drahos Dániel és Balogh Gabriella.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

HIRDETÉSEK
1. Június 10-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Debreceni Református Kollégium díszudvarán, regisztrálni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetinap oldalon lehet. Regisztrációs költség felnőtt személy részére 1000 Ft, gyermek (3-14 éves korig) 500 Ft.
2. Május 18–21. között kerül megrendezésre a II. Debreceni Református Napok rendezvénysorozata. A gazdag programból kiemelten is hirdetjük a május 20-án, szombaton 17 órakor kezdődő szabadtéri úrvacsorás istentiszteletet, amelyet a Református Kollégium és Nagytemplom között található Emlékkertben fogunk tartani a Debreceni Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt.
3. Május 29-én (hétfőn) jubileumi konfirmáció lesz gyülekezetünkben, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni május 22-ig.
4. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
5. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz, 4-10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.
6. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.