Istentisztelet 2019. január 27. 17 óra Ökumenikus záró istentisztelet

Istentisztelet 2019. január 27. 17 óra Ökumenikus záró istentisztelet

Imahét a Krisztushívők egységéért
2019. január 20-27.

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)
2. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:
Gárdonyi Zoltán: Dicsérjétek Istent
3. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök
4. Gyülekezeti ének: 1. ének
5. Igeolvasás Bereczki Lajos bapt. lelkész-rektorhelyettes
6. Gyülekezeti ének: 2. ének
7. Előima Sípos Barnabás orthodox parókus
8. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:
Rosenmüller: Lelkem ébredj
9. Igehirdetés Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita
10. Csendes ima
11. Gyülekezeti ének: 3. ének (1. vers)
12. Apostoli Hitvallás Asztalos Richárd ev. lelkipásztor
13. Gyülekezeti ének: 3. ének (2-3. vers)
14. Záró imádság, Úri ima Palánki Ferenc rk. püspök
15. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:
Vad Péter: Jöjj királyom, Jézusom
16. Hirdetések Vad Zsigmond ref. esperes
17. Himnusz
18. Záró ének: 4. ének
19. Áldás
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényelnek: Szabóné Fodor Adrienne ref. karnagy, Pető István bapt. karnagy és Tóth Dániel ref. karnagy
Közreműködik: Tóth Dániel (harsona) és Vad Péter tanár-karnagy (orgona)