Mózes első könyve

Mózes első könyve (1Móz) a kezdetekről szól. Első tizenegy fejezete a világ teremtéséről, valamint Isten és ember ősi kapcsolatáról tesz vallást. Itt olvasunk a ember bűnéről és büntetéséről, az özönvízről, Bábel tornyáról. A könyv második egységében (12-50. fejezet) egy család kerül a középpontba, Ábrahám és Sára leszármazottai, négy nemzedéken át. Jól ismert szereplőkkel találkozunk itt is: a fiát megkötözve oltárra emelő, de Sodomát is megmenteni próbáló Ábrahám mellett a kutakat ásó Izsákkal, az anyai segítséggel hozzátartozóit becsapó Jákóbbal, a kútba vetett Józseffel. Ők valamennyien tanúskodnak arról, hogy Istennel lehet újrakezdeni – Istennél mindig van újrakezdés.