Júdás levele

Az Újszövetség négy Júdást ismer: az árulóvá lett Iskáriótest; Jézus egy további tanítványát, aki Jakab fia volt; Jézus egyik testvérét; valamint egy lázadót, aki az evangéliumban említett összeírás idején szított felkelést. A kutatók egy része azt az álláspontot képviseli, hogy egyikük, Jézus földi testvére volt a levél szerzője. Más tudósok szerint a szerzőt nem az apostolok első nemzedékének soraiban kell keresnünk, hanem valamikor később, ők ezt a rövid, egyetlen fejezetből álló levelet az Újszövetség legkésőbbi iratai között tartják számon. A levél célja, hogy felvértezze a gyülekezet tagjait egy kibontakozó veszedelmes gondolattal szemben, ugyanis megjelentek azok az „álmodozók” (8), akik hitték és tanították, hogy a Szentlélek elnyerése megszabadít a földi világ törvényeitől és erkölcsi rendjétől is. A levél érdekessége, hogy ismert ószövetségi szövegek mellett Biblián kívüli hagyományokra, és egy ízben zsidó legendára is hivatkozik.