Istentisztelet 2019. január 27. 10 óra

2019. január 27. 10 óra – AZ IGE ÉVE

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és a jebúszi nép helyére.”
(2Móz 3,8)
Az istentisztelet témája: A szabadítás ígérete
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Énektanítás: Szabadításod öröme Csorba Gergő gyülekezeti kántor
2. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
3. Fennálló ének: 89,1
4. Főének: 385,1-7
5. Előfohász
6. Igeolvasás: ApCsel 7,32-34; Róm 6,20-23
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 472,3
9. Igehirdetés: 2Móz 3,8 Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: Szabadításod öröme
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: 398,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy
imádkozzanak az Ige Évének áldásaiért!
________________________________________
A heti bibliai olvasmány János második levele.
Február 3-án, jövő héten vasárnap az igehirdetések alapigéje: 2Jn 6.
Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Oláh István Szász Anna

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Szekeres Ferencné (Kiss Jolán) 83 évet élt
és Papp Árpádné (Fejes Mária) 77 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– január 24-én, délután 1 órakor Frank Lajos és felesége Tóth Mária emlékét hirdette,
– január 26-án, délelőtt 11 órakor Török Bálint emlékét hirdette.
________________________________________
1. Ma 17 órától lesz az Ökumenikus Imahét záró istentisztelete a Nagytemplomban.
2. Január 28-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
3. Február 2-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. Február 15-én, pénteken 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
5. Február 23-án, szombaton 16 órától gyermekfarsang lesz a Leány u. 2. szám alatt. Részletes program a nagytemplom.hu weboldalán olvasható.
6. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.