Mózes első könyve

Mózes első könyve (1Móz) a kezdetekről szól. Első tizenegy fejezete a világ teremtéséről, valamint Isten és ember ősi kapcsolatáról tesz vallást. Itt olvasunk a ember bűnéről és büntetéséről, az özönvízről, Bábel tornyáról. A könyv második egységében (12-50. fejezet) egy család kerül a középpontba, Ábrahám és Sára leszármazottai, négy nemzedéken át. Jól ismert szereplőkkel találkozunk itt Read more about Mózes első könyve[…]

Júdás levele

Az Újszövetség négy Júdást ismer: az árulóvá lett Iskáriótest; Jézus egy további tanítványát, aki Jakab fia volt; Jézus egyik testvérét; valamint egy lázadót, aki az evangéliumban említett összeírás idején szított felkelést. A kutatók egy része azt az álláspontot képviseli, hogy egyikük, Jézus földi testvére volt a levél szerzője. Más tudósok szerint a szerzőt nem az Read more about Júdás levele[…]

Mózes ötödik könyve

Mózes ötödik könyve Isten és a választott nép kapcsolatának különleges szövege. Régi hagyomány ezt második, vagy megismételt törvénykönyvként tartani számon, ami a 17. fejezet rendelkezésére vezethető vissza: a 17,18 szól arról, hogy a jó király mindig tartsa magánál Isten törvényének mását, mert csak így várható tőle bölcs, népe javát szolgáló kormányzás. A könyv első néhány Read more about Mózes ötödik könyve[…]