Krónikák első könyve

Ez a bibliai könyv saját teológiai szempontjai alapján tekinti át a választott nép történetét a kezdetektől Dávid király haláláig. A legtöbb elbeszélésnek ismerjük párhuzamos történetét is, elsősorban Sámuel első és második könyvében kerülnek elő a Krónikák első könyvében szereplő témák. Az olvasóban emiatt óhatatlanul felmerül egy kérdés: mi szükség van erre? Miért kellett megírni kétszer lényegében ugyanazt? És mi szükség van a hosszú névlistákra, melyek a könyv elején kilenc fejezetet tesznek ki? A válasz a keletkezés körülményeiben és a szerző szándékában van. Nem tudjuk ki írta ezt a könyvet, de azt igen, hogy mi érdekelte: a templom helyzete, a léviták szerepe, Dávid dinasztiája, az ideális uralkodó ábrázolása; számára Izrael mindenekelőtt Isten népe, istentiszteleti közösség. Mindez a ma olvasóit arra döbbenti rá, hogy múltunkat, életünket időről időre mérlegre kell tenni.