Istentisztelet 2019. szeptember 22. 10 óra

2019. szeptember 22. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „Azután fölment a király az Úr házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak.”(2 Kir 23,2)
Az igehirdetés témája: Szövetségben Istennel
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 47,1
3. Keresztelés
4. Főének: Áldjátok Istent szent templomában 1-6
5. Előfohász Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2 Kir 22, 1-13
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 25,5
9. Igehirdetés: 2 Kir 23,2 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 25,2
11. Imádság
12. Úri ima, áldás
13. Hirdetések, adakozásra felhívás
14. Záró ének: Új szívet adj 1-3
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. szeptember 29.
Az igehirdetések alapigéje: 1 Krón 28,9
Igehirdetők: 8:00 – Oláh István, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Szász Anna
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1 Az istentiszteleten Németh Luca Zsuzsa, Szőke Janka Lívia, Tóth Marcell és Tóth Panna részesülnek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Dr. Bartha Csongor és Dr. Nyíri Szabina.
3. Az elmúlt héten eltemettük Dudik Péter 42 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgő. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas a Kossuth tér és a belső templomtér felé is különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Asztalfoglalás és jegyvásárlás október 1-től lehetséges a Lelkészi Hivatalban.
2. 200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
3. A Lelkészi Hivatal szeptember 30-án zárva tart.
________________________________________
Alkalmaink:
1. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy a konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 28-án, szombaton 10 órától a Nagytemplomban. Beiratkozási szándékukat előzetesen a Lelkészi Hivatalban is jelezzék!
2. Szeptember 26-án, 18 órától felnőtt konfirmációi felkészítő indul a Lelkészi Hivatalban.
3. Szeptember 28-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör, szeptember 30-án, hétfőn 18 órától a Bibliaiskola nyitóalkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
-Az Immánuel Otthonba önkénteseket várunk a következő időszakokban:
Hétfőtől Péntekig 9:00-12:00-ig: Csoport segítése
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért,
– az új tanévért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.