Királyok második könyve

A heti bibliai könyv Illés próféta korától a Babiloni fogságig tekinti át Izrael és Júda történetét (Kr.e. 9-6. század). Ebben az időszakban Palesztina népeinek az akkori világpolitika hatalmasságai között kellett megtalálni a túlélés útját, kezdetben a damaszkuszi arám uralkodók, aztán a tényleges világuralomra törő asszír, majd a babiloni seregek fenyegették a térséget, ahová az egyiptomi haderő is betört néhány alkalommal. Izraelnek nem sok esélye volt velük szemben. Először Samária bukott el (2Kir 17), majd egy bő évszázaddal később Jeruzsálem sem kerülhette el a sorsát (2Kir 24-25). Eközben azonban Istennek mindig gondja volt arra, hogy népét a prófétákon keresztül időben figyelmeztesse a fenyegető veszedelemre és a megmaradás útját is eléjük tárta – más kérdés, hogy ezek a figyelmeztetések csak nagyon ritkán értek célba.