Istentisztelet 2019. szeptember 15. 10 óra

2019. szeptember 15. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.” (Ruth 1,16)
Az igehirdetés témája: Hűségben, egységben
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,2
3. Keresztelés
4. Főének: 168,1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkész
6. Igeolvasás: Ruth 1,1-18
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 394,7
9. Igehirdetés: Ruth 1,16 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 446,1
11. Imádság
12. Úri ima, áldás
13. Hirdetések, adakozásra felhívás
14. Záró ének: 426,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. szeptember 22.
Az igehirdetések alapigéje: 2 Kir 23,2
Igehirdetők: 8:00 – Ésik Ádám, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Molnár Szabolcs
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1 Az istentiszteleten Kötél Dorina és Kötél Laura részesülnek a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Fehér Lajos 87 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Szeptember 21-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra. A program tartalmazza a Kollégium Könyvtárának és a Rákóczi várnak a látogatását, a református templom megtekintését, az ebédet és egy hajókirándulást a Tiszán. A részvétel díja 5.000 forint. Jelentkezni szeptember 17-ig lehet személyesen a Lelkészi Hivatalban.
2. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgő. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas a Kossuth tér és a belső templomtér felé is különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Asztalfoglalás és jegyvásárlás szeptember 30-tól lehetséges a Lelkészi Hivatalban.
3. A Lelkészi Hivatal szerdai nyitvatartása szeptember 18-tól, 16 óráról 17 órára változik.
4. A Presbiteri továbbképző évadnyitó alkalma 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor kezdődik a bánki református templomban.
5. 200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Alkalmaink:
1. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy a konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 28-án, szombaton 10 órától a Nagytemplomban. Beiratkozási szándékukat előzetesen a Lelkészi Hivatalban is jelezzék!
2. Szeptember 26-án, 18 órától felnőtt konfirmációi felkészítő indul a Lelkészi Hivatalban.
3. Szeptember 28-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör, szeptember 30-án, hétfőn 18 órától a Bibliaiskola nyitóalkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
-Az Immánuel Otthonba önkénteseket várunk a következő időszakokban:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek, reggel kilenctől déli tizenkét óráig: Csoport segítése
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért,
– az új tanévért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat