Istentisztelet 2019. szeptember 29. 10 óra

2019. szeptember 29. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg.” (1Krón 28,9)
Az igehirdetés témája: A legjobb tanács
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 84,1
3. Énektanulás
4. Főének: Keresd az Istent, népem
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Krón 28,1-21
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 265,1
9. Igehirdetés: 1Krón 28,9 Vad Zsigmond esperes lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 265,4
11. Imádság
12. Úri ima, áldás
13. Hirdetések, adakozásra felhívás
14. Záró ének: 275,1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. október 6.
Az igehirdetések alapigéje: Hós 10,1
Igehirdetők: 8:00 –Dancsó Zoltán, 10:00 – Vad Zsigmond,
18:00 –Püski Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten Éles Janka Fruzsina részesült a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Semlyényi Ákos és Hegyesi Evelin, Balog Péter és Balog-Hamza Tímea.
________________________________________
1. A Lelkészi hivatal szeptember 30-án zárva tart.
2. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. A belépőjegy ára felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgő. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas a Kossuth tér és a belső templomtér felé is különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Asztalfoglalás és jegyvásárlás október 1-től lehetséges a Lelkészi Hivatalban.
3. 200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
4. Presbiteri gyűlést tartunk október 8-án, kedden 18:00 órai kezdettel.
________________________________________
Alkalmaink:
1. Szeptember 30-án hétfőn 18:00 órakor lesz a Bibliaiskola évadnyitó alkalma.
Szolgálati lehetőség:
________________________________________
-Az Immánuel Otthonba önkénteseket várunk a következő időszakokban:
Hétfőtől Péntekig 9:00-12:00-ig: Csoport segítése
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért,
– az új tanévért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.