Pál levele Filemonhoz

A könyv egy szökött rabszolga ügyében keletkezett magánlevél. Különleges élethelyzetre kellett megoldást találni, ebben vállalt Pál közvetítő szerepet. Filemon az apostol igehirdetésének hatására lett keresztyénné, jómódú férfi lehetett, rabszolgákat is tartott, Kolossé közelében élt. Az ő rabszolgája volt Onészimosz, aki meglopta urát és elszökött tőle, de maga is keresztyénné lett. Pál Onészimosz érdekében emelt szót, de nem fogalmazott meg elvárásokat Filemonnal szemben, hanem kérte: lássa meg benne a testvért! Apostol, gazdag úr és rabszolga – három különböző ember, akiket megérintett az evangélium, és ennek köszönhetően szót értettek egymással. Vitáink idején jusson eszünkbe ez.