Istentisztelet 2019. szeptember 8. 10 óra

2019. szeptember 8. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onészimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet: aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred.” (Filemon 10-16)
Az igehirdetés témája: Egységben Istennel és egymással
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329:2
3. Keresztelés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
4. Főének: 265:1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Filem. 3-21 Balogh Pálma tiszteletbeli presbiter
7. Imádság Dr. Bács Jenőné presbiter
8. Igehirdetés előtti ének: 338:1
9. Igehirdetés: Filem. 10-16 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 479:3
11. Imádság
12. Úri ima
13. Hirdetések, adakozásra felhívás Oláh István -lelkipásztor
14. Záró ének: 229:1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. szeptember 15.
Az igehirdetések alapigéje: Ruth 1, 16
Igehirdetők: 8:00 – Tóth Dorottya, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Püski Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az istentisztelet előtt Bunya Dominik Tibor, Nagy Levente, Petrucz Emma és Vásárhelyi Máté részesültek a keresztség sákramentumában.
Az istentiszteleten Fekete Dániel és Feketéné Lakatos Edina gyülekezetünk beosztott lelkipásztorának gyermeke Fekete Nóra Edina részesül a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Navratyil Gergő és Tóth Judit, Boros Béla és Dr. Kanalas Edina Márta, Docsa Gábor Károly és Dr. Zagyva Orsolya, Mikoly Zoltán és Hetei Adrienn.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Szeptember 21-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra. A program tartalmazza a Kollégium Könyvtárának és a Rákóczi várnak a látogatását, a református templom megtekintését, az ebédet és egy hajókirándulást a Tiszán. A részvétel díja 5.000 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
2. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgő. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas a Kossuth tér és a belső templomtér felé is különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20080437-00000000. Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Harangjáték
________________________________________
Alkalmaink:
1. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy a konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 28-án, szombaton 10 órától a Nagytemplomban. Beiratkozási szándékukat előzetesen a Lelkészi Hivatalban is jelezzék!
2. Szeptember 26-án, 18 órától felnőtt konfirmációi felkészítő indul a Lelkészi Hivatalban.
3. Szeptember 28-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör, szeptember 30-án, hétfőn 18 órától a Bibliaiskola nyitóalkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
-Az Immánuel Otthonba önkénteseket várunk a következő időszakokban:
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek 9:00-19:00-ig: Csoport segítése
Hétfő 9:55-10:40 és 11:30-12:15-ig: Kutyaterápia
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért,
– az új tanévért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.