Istentisztelet 2019. július 28. 10 óra

2019. július 28. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat.” (Zof 3,12)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 19,1
3. Főének: Áldjátok Istent, szent templomában
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zof 3
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Atyám, két kezedben
8. Igehirdetés: Zof 3,12 – Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 451,1;4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 266,1-4
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. augusztus 4.
Az igehirdetések alapigéje: Hagg 1,9
Téma: Fontossági sorrend
Igehirdetők: 8:00 – Káposztás Gábor, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Oláh István
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Tisljár Márton, Tisljár Péter, Juhász Demeter Péter és
Juhász Boldizsár Lőrinc gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Lovadi Gyula Dávid és
Kövér Beáta, Kerti Roland és Hornyák Zsanett.
3. Az elmúlt héten eltemettük Györfi Katalin (Bálint Katalin) 73 évet élt, Rimóczi István Albertné (Tasnádi Irma) 78 évet élt testvéreinket.
4. A Rákóczi-harang:
– július 23-án 16:14-kor Dr. Szilassi Gyuláné (Brenner Edit) emlékét hirdette, halálának 1. évfordulóján,
– istentisztelet után Szálkay András és felesége, Győrffy Judit emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Augusztus végéig minden szerdán délben rövid orgonakoncerten vehetünk részt a Nagytemplomban. A belépés ingyenes.
2. Augusztus 4-én 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Orgonán közreműködik Vad Péter tanár-karnagy.
3. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Gyülekezetépítés Napja. Célja, hogy egymást megismerjük, új kapcsolatok épüljenek, valamint új tagokkal bővüljön gyülekezetünk. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy hívjanak meg egy családtagot, szomszédot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett Istenről, de még nem tagja gyülekezetünknek. Segítsük, hogy ő is megtapasztalja milyen áldása van Jézus Krisztushoz és a nagytemplomi gyülekezetünkhöz való tartozásnak. Az istentiszteletet követően a Református Kollégiumban lehetőség lesz beszélgetésre és közös éneklésre. Ebéddel fogjuk befejezni az együttlétünket. A gyermekek számára külön foglalkozást biztosítunk. A kollégiumi programban való részvétel regisztrációhoz kötött, melynek díja 400 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
4. Szeptember 21-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra. A program tartalmazza a Kollégium Könyvtárának és a Rákóczi várnak látogatását, a református templom megtekintését, az ebédet és egy hajókirándulást a Tiszán. A részvétel díja 5.000 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. A Magyar Református Szeretetszolgálat várja azokat a 18 és 22 év közötti fiatalokat, akik befejezték középfokú tanulmányaikat, és szeretnének önkénteskedni, tapasztalatot, gyakorlatot szerezni, új embereket megismerni. A szervezet támogatja a fiatalok jogosítványszerzését, egy nyelvi kurzus elvégzését, és további tréningeket szervez. Nyáron még be lehet kapcsolódni a programba, azokat is várják, akik szeptembertől továbbtanulnak Debrecenben. Bővebb információ: onkentes@jobbadni.hu vagy +36-30/678-7355
________________________________________
200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.