Istentisztelet 2019. augusztus 4. 10 óra

2019. augusztus 4. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? – így szól a Seregek Ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok.” (Hag 1,9)
Az istentisztelet témája: Fontossági sorrend
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 84,1
3. Főének: 392,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Hag 1,1-15
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 162,1;9
8. Igehirdetés: Hag 1,9 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 165,6
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik – Dancsó Zoltán segédlelkész
13. (Úrvacsorai énekek: 457-465)
14. Áldás
15. Hirdetések, adakozásra felhívás
16. Záró ének: 376,1;3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. augusztus 11.
Az igehirdetések alapigéje: Ezsdr 1,2
Téma: Mire hívott el az Úr?
Igehirdetők: 8:00 – Püski Gábor, 10:00 – Dr. Gaál Botond, 18:00 – Dancsó Zoltán
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Gábor Roland, Gyarmati István, Gyarmati Péter és Kósa Milán gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Varju Miklós és Palincsár Nóra.
3. Az elmúlt héten eltemettük Matkó Imre 60 évet élt, Vas László 85 évet élt,
id. Fehér Miklós 74 évet élt és Gyöngyösi Norbert 18 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”(János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– július 31-én 12 órakor Mátyás Lajosné (Szakács Erzsébet) emlékét hirdette, halálának 1. évfordulóján.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Augusztus végéig minden szerdán délben rövid orgonakoncerten vehetünk részt a Nagytemplomban. A belépés ingyenes.
2. Ma 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Orgonán közreműködik Vad Péter tanár-karnagy.
3. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Gyülekezetépítés Napja. Célja, hogy egymást megismerjük, új kapcsolatok épüljenek, valamint új tagokkal bővüljön gyülekezetünk. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy hívjanak meg egy családtagot, szomszédot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett Istenről, de még nem tagja gyülekezetünknek. Segítsük, hogy ő is megtapasztalja milyen áldása van Jézus Krisztushoz és a nagytemplomi gyülekezetünkhöz való tartozásnak. Az istentiszteletet követően a Református Kollégiumban lehetőség lesz beszélgetésre és közös éneklésre. Ebéddel fogjuk befejezni az együttlétünket. A gyermekek számára külön foglalkozást biztosítunk. A kollégiumi programban való részvétel regisztrációhoz kötött, melynek díja 400 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
4. Szeptember 21-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra. A program tartalmazza a Kollégium Könyvtárának és a Rákóczi várnak a látogatását, a református templom megtekintését, az ebédet és egy hajókirándulást a Tiszán. A részvétel díja 5.000 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
________________________________________
Egyéb hirdetések:
Augusztus 20-án minden érdeklődőt szeretettel várunk az 50. Virágkarnevál biciklis felvonulására, hogy minél több debreceni református tekerjen együtt a Magyar Református Szeretetszolgálat csapatában. Találkozó 6:30-kor a Miklós utca és Piac utca sarkán, zöld pólóban. A felvonulás végén közösen köszöntjük a Pallagi úti Idősek Háza, valamint a Méliusz Református Idősek Otthonának lakóit.
________________________________________
200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.