Istentisztelet 2016. június 26. 10 óra

Istentisztelet 2016. június 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.”
(János 1,1-4)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Prof. Dr. Gaál Botond ny. teológiai tanár
2. Fennálló ének: 138,1
3. Keresztelés
4. Főének: 264, 1-5
5. Előfohász Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
6. Igeolvasás: 1Mózes 1,1-4a
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 154
9. Igehirdetés: János 1,1-4 Prof. Dr. Gaál Botond ny. teológiai tanár
10. Igehirdetés utáni ének: 316,4
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
14. Záró ének: 468, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk ébredéséért, gyülekezetünk táboraiért!