Istentisztelet 2016. július 3. 10 óra

Istentisztelet 2016. július 3. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az Emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; de íme, itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására; de íme, itt nagyobb van Jónásnál.”
(Lukács 11,29-32)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,2
3. Főének: 457, 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Kir. 10, 1-9 Ember Sándor presbiter
6. Igeolvasás: Jónás 3, 1-10 Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
7. Imádság Emberné Balogh Emőke gyülekezeti tag
8. Hangszeres zenemű: Händel: A-dúr Szonáta
9. Igehirdetés: Lukács 11, 29-32 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 470, 3
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István lelkipásztor
16. Záró ének: 471, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Hegedű: Bogáti-Bokor Orsolya