Istentisztelet 2016. június 12. 10 óra

Istentisztelet 2016. június 12. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„…a sokaság megkereste őt, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: “A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem.„
(Lukács 4,42-43)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 138, 1
3. Főének: 397, 1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 4, 31-44
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 255, 1
8. Igehirdetés: Lukács 4, 42-43 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 298, 10
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 396, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk ébredéséért, gyülekezetünk táboraiért.