Istentisztelet 2016. június 19. 10 óra

Istentisztelet 2016. június 19. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.”
(Lukács 6,47-49)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 308, 1
3. Keresztelés
4. Főének: 95, 1-4
5. Előfohász Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Igeolvasás: Jakab 1,19-25
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 255, 8
9. Igehirdetés: Lukács 6, 47-49 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 229, 2
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Az Immánuel Otthon tanévzárója Győri Zsófia intézményvezető
15. A Vizsolyi Biblia átadása
16. Záró ének: 196, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk ébredéséért, gyülekezetünk táboraiért!