ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN
ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB
2024. április 28.

Az igehirdetés alapigéje: Jn 20,20–29

„És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.

Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                              Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 1:1

3.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés 

4.    Főének: 201:1–4

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
 gyermek-istentiszteletre, az imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

1.    Előfohász

2.     Igeolvasás: Jn 20,19–29                                                                                                

3.     Imádság                                                                                                                                                                

4.     Igehirdetés előtti ének: 184:4,8

5.     Igehirdetés: Jn 20,20–29                                       Vad Zsigmond ny. esperes-lelkipásztor

6.     Zenei elcsendesedés                                                                                                  

7.     Imádság, Úri ima, Áldás

8.     Ének: 517:3

9.     Hirdetések                                                                                                                                                           

10. Záróének: 825:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Temetés

Az elmúlt héten eltemettük Görgényi László 71 évet élt testvérünket

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Gara Zsigmond és Gara Zsigmondné (Szalai Etelka) házasságkötésük 60. évfordulója alkalmából, Molnár Lajosné (Major Róza) halálának 1.évfordulója alkalmából és Orosz István Ábel emlékét hirdette.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.      Május 8-án (szerdán) 18 órától „A biblia növényei és virágai” címmel lesz beszélgetés Fráter Erzsébet ökológussal, a Biblia növényei és virágai valamint a Biblia ételei írójával a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

2.      Május 8-én (csütörtökön, Mennybemenetel ünnepén) 17 órától A Nagytemplom rejtett kincsei” címmel Beszterczey András lelkipásztor a Nagytemplom rejtett kincseit mutatja meg ingyenes rendhagyó tárlatvezetésen.

3.      Május 11-én (szombaton) 10 órától „Az élet több, mint a törékeny test” címmel Kustár Gábor művésztanár osztja meg személyes gondolatait a Nagytemplomban a Nemzeti Emlékhelyek napján, az alkalom részese az első debreceni ART WEEK kortárs képzőművészeti fesztiválnak.

4.      Május 20-én (hétfőn) jubileumi konfirmáció lesz gyülekezetünkben, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni május 13-ig.

5.      Május 25-én (szombaton) 18 órától lesz a 100 Tagú Cigányzenekar kamarazenekarának Misszió templomi koncertje. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában, a Karakterben és a jegy.hu oldalon vásárolhatóak.

6.      Május 26-án (vasárnap) 10 órától gyermeknapon családi istentiszteletet tartunk gyülekezetünkben. Az istentiszteletet követően gyermekeknek szóló programokra és kézműves foglalkozásra várjuk a családokat a Emlékkertbe. Regisztrálni a nagytemplom.hu/csaladinap oldalon lehet.

7.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón. Regisztráció a nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon.

8.      Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára. Regisztrálni a nagytemplom.hu/hittantabor oldalon lehet

9.      Köszönjük, ha adója 1%-át a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány részére ajánlja fel. A támogatást a templomunk fűtésrendszerének korszerűsítésére használjuk fel. Adószáma: 185564003-1-09

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)