Értsük egymást

Rövidebb istentiszteleteket, megújulást a gyülekezeti éneklésben és lelkészi példamutatást várnak az emberek. Többek között ezek is kiderültek abból a kutatásból, amit tavaly készítettünk az istentiszteltre járók szokásairól. A kezdeményezés az „Értsük egymást” nevet viselte, ugyanis az egyházközség vezetése fontosnak tartja, hogy ismerje az emberek véleményét az alkalmaikról, arról, hogyan érzik magukat a gyülekezetben.

A több mint háromszáz kérdőívet kitöltő 51 százaléka jár rendszeresen templomba, 39 százalék alkalmanként, 10 százalék pedig nem látogatja az istentiszteleti alkalmakat.
A kutatásból kiderül az is, hogy a rendszeresen templomba járók vallásosnak tartják magukat és Jézus Krisztus tanításait követik, még az alkalmanként templomba járók között többen vannak, akik maguk módján vallásosak.

A templomba járok leginkább azt tartják fontosnak, hogy a prédikációban érezzék Isten üzenetét, valamint szeretik, ha az aktuális eseményeket érintik a prédikációban, viszont nem kifejezetten kedvelik, ha politikai vonatkozások is megjelennek az igehirdetésben.

A kutatásban kitértünk a lelkipásztor személyére vonatkozó kérdésekre is, amelyekből egyértelműen megmutatkozott, hogy a lelkész legfontosabb feladatának az igehirdetést tartják és azt, hogy erkölcsi példamutatással éljen.

A kérdőívben rákérdeztünk az istentiszteletek hosszúságára is, ahol a számok azt mutatják a rövidebb istentiszteleteket szeretik az emberek.

Arra a kérdésre, mi az oka annak, hogy nem látogatják rendszeresen a vasárnapi istentiszteleteket a templomba nem járók közül a legtöbben a nem megfelelő kezdési időpontot jelölték meg, valamint a rossz közlekedést és az elavult zenéket. Utóbbi az alkalmanként templomba járók szerint is akadálya annak, hogy részt vegyenek az istentiszteleten, ez a csoport a távolmaradás okaként még az unalmas alkalmakat is említette.

Tanuláságképpen elmondhatjuk, hogy a korszerű, inspiráló, az emberek életérzéseire reagáló, Krisztus központú alkalmak a legvonzóbbak a kutatásban résztvevők számára.
A kérdőívet és annak kiértékelését a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség felkérésére a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program munkatársai készítették.

A kutatás részletes eredményei itt olvashatók, a bemutató előadás országos adatokkal kiegészítve ide kattintva nézhető meg.